Το κείμενο αυτό είναι από το Βορειοδυτικά!

Τον τελευταίο καιρό ξεκίνησα ένα project με σκοπό να συλλέξω πηγές γύρω από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρόλο που η τελευταία μοιάζει περισσότερο με ένα μικρό νήπιο ως την πολιτική της ωρίμανση, πιστεύω ότι είναι απαραίτητο για κάθε σκεπτόμενο πολίτη αυτής της μεγάλης “χώρας” να γνωρίζει σε γενικές γραμμές τους νόμους, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.

Για όσους ενδιαφέρονται, μπορούν να επισκεπτούν την παρακάτω ιστοσελίδα. Αρκετά ενδελεχής, πλήρης και διαρκώς ενημερωμένη, θα βοηθήσει αρκετούς από εμάς να αποκτήσουμε μια καλή βάση και δυνατά εφόδια για να ξέρουμε που πατάμε και προς τα που βαδίζουμε.

Ο μίτος της Αριάδνης στο λαβύρινθο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με βάση το βιβλίο του Νίκου Μούση:
Ευρωπαϊκή Ένωση: δίκαιο, οικονομία, πολιτικές
.
http://europedia.moussis.eu/books/Book_2/?lang=gr&book=Book_2&s=1&e=20

Ένα θερμό ευχαριστό στον συγγραφέα κύριο Νίκο Μούση, ο οποίος δεν δίστασε να αναρτήσει το βιβλίο του στο διαδίκτυο.

Ίσως το πιο ενδιαφέρον μέρος του βιβλίου είναι το τρίτο μέρος του: Μέρος ΙΙΙ: Πολιτικές που ενδιαφέρουν τους πολίτες. Νομίζω, ότι καλό είναι να ξεκινήσει κάποιος τη μελέτη από αυτό το σημείο.
Αν όμως θέλει να μπει κατευθείαν στο ζουμί γύρω από τα κοινωνικά ζητήματα, καλό θα ήταν να μελετήσει πρώτα το 13. Πολιτικές κοινωνικής προόδου της ΕΕ, επειδή όπως τονίζει ο συγγραφέας: “… Ο τίτλος αυτού του μέρους του βιβλίου (τρίτου μέρους) είναι παραπλανητικός, γιατί περιορίζει τις πολιτικές που αφορούν τους πολίτες σε μόνον τρία πεδία. Στην πραγματικότητα, πολλές σημαντικές για τους πολίτες δράσεις στα πεδία της απασχόλησης, της κοινωνικής προστασίας, της καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού αποτελούν μέρη της κοινωνικής πολιτικής και εξετάζονται στο κεφάλαιο για την κοινωνική πρόοδο. Στο ίδιο κεφάλαιο εξετάζονται επίσης τα σημαντικά θέματα της εκπαίδευσης και κατάρτισης, της ασφάλειας στον τόπο εργασίας και της δημόσιας υγείας…”.

Πέρα από το βιβλίο του Νίκου Μούση, υπάρχει και η επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γύρω από τη νομοθεσία: http://europa.eu/legislation_summaries/index_el.htm.

Βέβαια, η κάθε χώρα έχει και τη δική της νομοθεσία που πολλές φορές δεν προσαρμόζεται στις κοινοτικές οδηγίες ή ντιρεκτίβες. Για να είναι κάποιος καλυμμένος, καλό θα ήταν στη χώρα που βρίσκεται να έχει τον δικό του νομικό σύμβουλο για όλα τα θέματα που τον απασχολούν.