Το βλέπω συχνά σε συζητήσεις, οπότε το αναρτώ εδώ για μελλοντική χρήση:
http://to-adifago-kitos.com/

Φυσικά, υπάρχει και στα αγγλικά:
Please Don’t Feed The Energy Beast!