Οι τύποι είναι φοβεροί. Αυτό σημαίνει κέφι για μουσική και χαρά! Αυτός είναι και ο καλύτερος δρόμος για δημιουργία!

When your world is full of strange arrangements
And gravity won’t pull you through
You know you’re missing out on something
Well that something depends on you

All I’m saying, it takes a lot to love you
All I’m doing, you know it’s true
All I mean now, there’s one thing
Yes one thing that turns this grey sky to blue
That’s the look, that’s the look
The look of love

When your girl has left you out on the pavement (goodbye)
Then your dreams fall apart at the seams
Your reason for living’s your reason for leaving
Don’t ask me what it means

Who’s got the look? I don’t know the answer to that question
Where’s the look? if I knew I would tell you
What’s the look? look for your information
Yes there’s one thing, the one thing that still holds true
(what’s that? )
That’s the look, that’s the look
The look of love

If you judge a book by the cover,
Then you’d judge the look by the lover
I hope you’ll soon recover,
Me I go from one extreme to another
And though my friends just might ask me
They say “martin maybe one day you’ll find true love”
I say “maybe, there must be a solution
To the one thing, the one thing, we can’t find”

That’s the look, that’s the look
The look of love
That’s the look, that’s the look
The look of love

That’s the look, that’s the look
Sisters and brothers
Should help each other
Oh, oh, oh
Heavens above

That’s the look, that’s the look, hip hip hooray, ay
That’s the look, that’s the look, yippee ai yippee aiay
That’s the look, that’s the look
Be lucky in love
Look of love