Μια ελληνική ταινία μικρού μήκους που μέσα σε πέντε μόλις λεπτά , αποκαλύπτει… μια ολόκληρη ζωή.
Μέσα σε αυτά τα πέντε λεπτά αναδύονται χιλιάδες σελίδες που θα ήθελα να γράψω.
Είναι η ταινία μικρού μήκους του Κωνσταντίνου Πιλάβιου What is that? (παραγωγής 2007)