Στην περίπτωση όπου κάποιο από τα παρακάτω link δεν δουλεύει, προσπαθήστε ξανά κάποια άλλη στιγμή.

Ζωή και εργασία στην Ολλανδία (Ελληνική έκδοση)
Πληροφορίες για ευρωπαίους πολίτες που επιθυμούν να απασχοληθούν στην Ολλανδία. Επίσημη έκδοση του υπουργείου εργασίας της Ολλανδίας.
https://www.werk.nl/pucs/groups/public/documents/document/wdo_007708.pdf

Road Traffic Signs and Regulations in the Netherlands (Αγγλική έκδοση)
Πληροφορίες γύρω από τον ολλανδικό  ΚΟΚ και τα σήματα της τροχαίας. Είναι η επίσημη έκδοση από το αντίστοιχο υπουργείο.
http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/brochures/2009/08/01/road-traffic-signs-and-regulations-in-the-netherlands-2009/road-traffic-signs-and-regulations-2009.pdf

A short survey of Social Security in the Netherlands 2010 (Αγγλική έκδοση)
Πληροφορίες γύρω από το ασφαλιστικό σύστημα στην Ολλανδία. Πρόκειται για την επίσημη έκδοση από το αντίστοιχο υπουργείο.
http://docs.minszw.nl/pdf/135/2010/135_2010_1_25528.pdf