Είναι απίστευτο πως αυτοί οι φάροι αντέχουν τα γιγάντια κύματα της φουρτουνιασμένης θάλασσας!