Τους τελευταίους μήνες παρακολουθώντας αγγελίες από site εφημερίδων και αγγελιών, παρατηρώ ότι οι “εργοδότες” έχουν ξεφύγει εντελώς!
Διαφημίζουν ως προνόμιο την ασφάλιση, τονίζοντας το στα προνόμια της θέσης εργασίας. Θεωρούν ότι τα 900 ευρώ είναι υψηλός μισθός. Τα επιδόματα ξένης γλώσσας, χρήση υπολογιστή, γάμου, παιδιού κλπ. έχουν θαφτεί και ούτε λέξη για αυτά.

Για παράδειγμα, δείτε μερικούς ορισμούς, σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους:

Νόμιμος μισθός είναι αυτός που ορίζεται από τους νόμους και τις συλλογικές συμβάσεις και αποτελεί το ελάχιστο όριο του μισθού που δικαιούται ο εργαζόμενος, που καλύπτεται από την αντίστοιχη σύμβαση. Συμβατικός μισθός είναι αυτός που ορίζεται από την ατομική σύμβαση εργασίας. Είναι προφανές πως ο συμβατικός μισθός δεν μπορεί να είναι μικρότερος από το νόμιμο. Ακόμη κι αν συμφωνηθεί κάτι τέτοιο, η συμφωνία θα είναι άκυρη και θα πρέπει να καταβάλλεται ο νόμιμος μισθός.

Βασικός μισθός είναι ο μισθός επί του οποίου υπολογίζονται επιδόματα και προσαυξήσεις. Βασικός μισθός μπορεί να είναι είτε νόμιμος είτε συμβατικός. Όμως είναι διαφορετικές έννοιες ο νόμιμος βασικός μισθός και ο νόμιμος μισθός. Ο νόμιμος μισθός είναι ο νόμιμος βασικός μισθός μαζί με τα ενδεχόμενα επιδόματα και τις προσαυξήσεις.

(!) Αν συμφωνηθεί συμβατικός βασικός μισθός ανώτερος από τον νόμιμο βασικό, όλα τα προβλεπόμενα επιδόματα υπολογίζονται με βάση το συμβατικό μισθό πλέον.

Γι αυτό το λόγο οι εργοδότες φροντίζουν να διατυπώνουν ρητά στη γνωστοποίηση των όρων εργασίας ότι στον συμφωνηθέντα συμβατικό μισθό συνυπολογίζονται πάσης φύσεως επιδόματα και προσαυξήσεις και όσα ενδεχομένως προβλεφθούν στο μέλλον. Μ’ αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουν ότι το συμφωνηθέν ποσό δεν αποτελεί βασικό συμβατικό μισθό:

Είναι προφανές ότι αν ο νόμιμος μισθός καταστεί στο μέλλον ανώτερος του συμφωνηθέντος συμβατικού, ο σχετικός όρος της σύμβασης ότι περιλαμβάνονται όλα τα επιδόματα κλπ παύει να είναι έγκυρη και θα πρέπει να καταβάλλεται ο νόμιμος μισθός.

Όλες οι ΣΣΕ προβλέπουν διάφορα επιδόματα, συνήθως σαν ποσοστό του βασικού μισθού και με κριτήριο τόσο τα καθήκοντα που συγκεντρώνει στο πρόσωπό του ο εργαζόμενος όσο και τα χρόνια προϋπηρεσίας του.

Τα πιο συνηθισμένα επιδόματα είναι το οικογενειακό επίδομα, το επίδομα γάμου, το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, το επίδομα θέσης (προϊσταμένου, διευθυντή κλπ), το επίδομα χρήσης ξένης γλώσσας. Τα επιδόματα είναι ανακλητά, είτε αν καταργηθούν από επόμενη ΣΣΕ είτε αν εκλείψει ο λόγος καταβολής τους.

Οι εργαζόμενοι που ο εργοδότης τους απασχολεί προσωρινά σε άλλο τόπο, δικαιούνται, εκτός από τα οδοιπορικά έξοδα και πρόσθετη αποζημίωση εκτός έδρας. Η αποζημίωση είναι 1 ημερομίσθιο ή 1/25 του μισθού για κάθε διανυκτέρευση. Σε περίπτωση που παρέχεται τροφή και κατοικία καταβάλλεται μόνο η μισή αποζημίωση.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

Έστω ότι η ΣΣΕ προβλέπει βασικό μισθό 700 ευρώ, 6% προσαύξηση ανά τριετία, 10% επίδομα γάμου, 15% επίδομα χρήσης Η/Υ και 5% επίδομα ξένης γλώσσας.

Υπάλληλος με βασικό μισθό 700 ευρώ με 5 χρόνια προϋπηρεσία που καλύπτεται από την πιο πάνω ΣΣΕ, είναι έγγαμος, έχει δίπλωμα αγγλικών και κάνει χρήση Η/Υ προσλαμβάνεται από εταιρεία. Ο μισθός του υπολογίζεται ως εξής:

ΠΡΟΣΑΥΞΗΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ = 700 + 700 x 6% = 742 ευρώ
ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΑΜΟΥ = 742 x 10% = 74,20 ευρώ
ΕΠΙΔΟΜΑ ΞΕΝ. ΓΛΩΣΣΑΣ = 742 x 5% = 37,10 ευρώ
ΕΠΙΔΟΜΑ Η/Υ = 222.600 x 15% = 111,30 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ: 952 ευρώ

Σύμφωνα με το παραπάνω παράδειγμα, μία ανύπαντρη κοπέλα που δεν έχει καμία προϋπηρεσία και είναι να δουλέψει γραμματέας με βασικό μισθό τα 700 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι οπωσδήποτε θα χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικό υπολογιστή και αγγλικά λόγω των σύγχρονων απαιτήσεων, θα πρέπει να λαμβάνει τον μήνα ελάχιστο νόμιμο μισθό 840 ευρώ. Αν είναι παντρεμένη, τότε ο νόμιμος μισθός γίνεται 910 ευρώ. Αν έχει παιδί, τότε ο νόμιμος μισθός ξεπερνάει κατά πολύ το χιλιάρικο και για κάθε επιπλέον παιδί ανεβαίνει.

Αλλά ο Έλληνας σκέφτεται όχι πονηρά, αλλά κακουργηματικά.

Ειδικά για τη γραμματειακή υποστήριξη τα τελευταία χρόνια οι αγγελίες ζητάνε “δύο σε ένα”. Και γραμματέας και ερωμένη. Θα πρέπει να ικανοποιείς τα βίτσια του αφέντη, γιατί χάρη σου κάνει και σου δίνει τη δουλειά σήμερα που υπάρχει κρίση. Θα πρέπει να του δείξεις την ευγνωμοσύνη σου, δεν πρέπει να φανείς αχάριστη, οι καιροί είναι δύσκολοι!…

Όσοι τσεκάρετε τις ελληνικές αγγελίες σίγουρα γνωρίζετε τι εννοώ. Για εκείνους που δεν γνωρίζουν, αρκεί να ανοίξουν μια εφημερίδα και θα καταλάβουν. Συνήθως, τα ιδιαίτερα προσόντα ξεκινούν από “κοπέλα εμφανίσιμη” έως και πλήρη περιγραφή της Μις κόσμος! Κλασικά προσόντα για το γραφείο είναι “πολύ εμφανίσιμη”, “ύψος 1,70 και πάνω”. Ακόμα και στις αγγελίες του τύπου “ΚΟΠΕΛΑ ζητείται για γραμματειακή υποστήριξή σε επιχείρηση…”, όταν οι κοπέλες τηλεφωνούν τις βομβαρδίζουν με τις παραπάνω ερωτήσεις, άλλοτε πλαγίως και άλλοτε απροκάλυπτα.

Είναι ευνόητο ότι αν μια κοπέλα συναναστρέφεται με κόσμο θα πρέπει να είναι ευπαρουσίαστη με κόσμια εμφάνιση και συμπεριφορά. Αλλά αυτά μέσα στα λογικά πλαίσια. Ακόμα και μια εμφανισιακά όχι τόσο όμορφη κοπέλα, θα μπορούσε μια χαρά να τα καταφέρει. Ντυμένη όχι έξαλλα, περιποιημένη, με ένα απλό χαμόγελο και έναν απλό ευγενικό τόνο και κάνοντας σωστά τη δουλειά της, τι άλλο θα απαιτούνταν; Έχω βρεθεί για λόγους δουλειάς σε πάρα πολλά γραφεία και έχω πετύχει πολλές υπαλλήλους που δεν είναι και το πρότυπο ομορφιάς. Ποτέ δεν έδωσα σημασία σε αυτό. Η δουλειά τους μετρούσε και ένας απλός, καθημερινός τόνος στη φωνή τους. Να μην πω, πως εκ πείρας, αυτές οι κοπέλες κάνουν πολύ καλύτερη εργασία. Το γιατί δεν το έχω ψάξει ακόμα, όμως το έχω διαπιστώσει.

Έτσι από ενδιαφέρον ή περιέργεια, ψάξτε το λίγο να βεβαιωθείτε. Ίσως να σας φανούν για γέλια ή εξωφρενικά αστεία αυτά, ίσως να αναρωτηθείτε τι ειδών “λιγούρια” και “ανώμαλοι” υπάρχουν στην ελληνική αγορά, αλλά σύντομα θα αντιληφθείτε ότι τα πράγματα δεν είναι για γέλια, είναι τραγικά. Γιατί, οι αγγελίες απευθύνονται σε ανθρώπους με πανεπιστημιακή μόρφωση που αναγκάζονται λόγω της οικονομικής ανάγκης και της ακρίβειας να ρίξουν την αξιοπρέπειά τους και να ανέχονται τον κάθε απολίτιστο άνθρωπο και τους ιδιότυπους κανόνες που αυτός ορίζει όποτε θέλει και όποτε γουστάρει. Τι κάνει για αυτά το κράτος; Κράτος; Ποιο κράτος;

Σας έχω εδώ ένα απλό δείγμα μιας κλασσικής αγγελίας για εργασία γραφείου, η οποία νομίζω ότι χαρακτηρίζει σημαντικό ποσοστό των αγγελιών γραφείου. Πάντα κοπέλες, πολύ εμφανίσιμες (τα προσόντα για γραφείο ή Η/Υ ή αγγλικά μπαίνουν στο τέλος, και αν δεν υπάρχουν, τι πειράζει;).

Ζητειται Πολυ Εμφανισιμη Φοιτητρια Για Ημιαπασχοληση Αθηνα-Γλυφαδα

by admin on Jun.20, 2009, under εργασία

ΝΕΟΣ 40ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΖΗΤΑΕΙ ΠΟΛΥ ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΗ ΚΟΠΕΛΑ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΓΙΑ ΠΡΩΙΝΗ Η ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΤΕΤΡΑΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ(ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ),ΩΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΟΥ.
ΖΗΤΕΙΟΥΝΤΑΙ ΑΨΟΓΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ-ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΗ-ΠΡΟΘΥΜΗ-ΥΠΑΚΟΥΗ-ΣΥΝΗΔΕΙΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ-
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ-ΚΑΛΑ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΧΡΗΣΗ Η/Υ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΘΑΡΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ(ΑΠΟ 1800 ΕΩΣ ΚΑΙ 2500 ΕΥΡΩ).
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ(EMAIL ΧΩΡΙΣ ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΙ).
Η ΑΓΓΕΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΕΞΥΠΝΕΣ-ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ-ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΕΣ ΚΟΠΕΛΕΣ.ΑΣΧΕΤΕΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΜΗΝ ΜΠΟΥΝ ΣΤΟ ΚΟΠΟ.

ΟΚ, φίλε! Δεν ξέρω τι επιχειρηματίας είσαι, αλλά πώς γίνεται η κοπέλα να δουλεύει τέσσερις ώρες και μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα να σε έχει συνοδεύσει στο ταξίδι σου στο εξωτερικό, και να έχετε κάνει και όλα αυτά που έχεις στο μυαλό σου, μόνο εσύ το ξέρεις!
“Πρόθυμη” (να σε φάει στη μάπα), “υπάκοη” (με μαστίγιο και καρότο), “συνειδητοποιημένη” (χωρίς συνείδηση της πραγματικότητας μετά την κόκα που θα έχετε τραβήξει σε κανένα ξεπεσμένο ξενοδοχείο της Ομόνοιας”, “απελευθερωμένη” (μέχρι να τη φυλακίσεις εσύ), “έξυπνη” (αν καταφέρει να σε παντρευτεί και να σου φάει την περιουσία, τότε ναι).
Και τα 1800-2500 αναλόγως προσόντων; Αν δηλαδή σου κάνει και “σπέσιαλ”;
Ξέχασες να γράψεις, εκτός και αν είναι τυπογραφικό λάθος, “μια πρόσφατη ολόσωμη ΓΥΜΝΗ φωτό”.

Δυστυχώς, το πόσες κοπέλες πέφτουν στην παγίδα τέτοιων επιτήδειων ή νομίζουν ότι θα τα “κουμαντάρουν καλά τα πράγματα” είναι και αυτό τραγικό.

Τις προάλλες έπεσα σε μια (από τις τόσες) περιγραφή ενός περιστατικού από μια κοπέλα που πήρε τηλέφωνο για να δουλέψει σε μπαρ. Δείτε την εδώ. Την παραθέτω και πιο κάτω. Δεν είναι η εξαίρεση δυστυχώς.

Τίτλος: Χρυσή Ευκαιρία
Αποστολή από: mpouuu στις 01 Απρίλιος 2006, 16:57:43

Επειδη νοιαζομαι για το σαητ εχω και άλλη εκπληκτικη προσφορα πέρα απο την γιαγιά μου που την ανταλλασω με το ΧΒΟΧ3. ~:plek:~ ~:plek:~ ~:plek:~

Λοιπον αγγελία στην εφημεριδα: ~ppp~

Ζητω κοπελα ελληνίδα για μπαρ εμφανισιμη και ομορφη. c_)

-Γεια σας, τηλεφωνω για την αγγελία. ποιο μαγαζι είναι?
-Το μπαρ ΑΠΟΛΑΥΣΗ, Ελληνίδα είσαι? ~mob~
-Ναι, φοιτητρια απο την ΑΣΤΕΡ.
-Τι ναι το ΑΣΤΕΡ, Ρωσσίδα είσαι?
-‘ΟΧΙ!Ελληνιδα, απο την ΑΣΤΕΡ, ΤΗΝ ΑΞΑΔΗΜΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ.
-Α. Το μαγαζι είναι στην Καρπαθο.
-μα εγω είμαι απ[ο Ρόδο. πως θα ρχομαι.
-Καθε μερα έχει φεριμποτ, θα μενεις και σπιτι μου και αν θες παρατας και ΤΟ ΑΣΤΕΡ και ελα κανε καριερα,εμενα μ αρεσει να δινω ευκαιριες σε νεες και όμορφες κοπέλες απο επαρχια κ..α μ@λ@κιες.
-Καλα εγω απο Πειραια είμαι, Ροδο σπουδαζω αλλα ξερετε δεν νομιζζω οτι καταλαβα τι πρεπει να κανω.
-Ελα και θα σου μαθει ο δασκαλος, ξερεις ποσα κοριτσακια γνωρισαν τον ερωτα κοντά μου?..

ΚΑΛΑ ΓΙΑ ΠΟΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΣΑ ΓΙΑ ΠΟΤΕ ΑΛΛΑΞΑ ΑΡΙΘΜΟ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΔΕΝ ΛΕΓΕΤΑΙ.
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟ ΛΕΝΕ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΟΤΙ ΨΑΧΝΟΥΝ ΒΙΖΙΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΟΜΑΙ ΚΑΙ ΧΡΕΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΡΩ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ .!!!!!!!!!!!!!!!

Η εργασία θέλει αξιοπρέπεια. Είναι μία ισότιμη σχέση εργοδότη και υπάλληλου και περιορίζεται σε αυτά που έχουν από πριν συμφωνηθεί με σαφήνεια για την παραγωγή ενός καθορισμένου έργου. Όλα τα άλλα είναι αδικήματα και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ποινικά. Ο σημερινός ξεπεσμός είναι ευθύνη όλων μας, όλοι μας φταίμε για αυτόν με τη στάση μας και την ανοχή μας.