Δείτε μια διαφορετική πρόταση για την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας. Αντί για άμεση μετατροπή της ηλιακής θερμότητας σε ηλεκτρισμό, εδώ έχουμε τη μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε πρώτη φάση σε μηχανική και κατόπιν της μηχανικής σε ηλεκτρική. Μεγάλα κοίλα κάτοπτρα συλλαμβάνουν και εστιάζουν την ηλιακή θερμότητα σε ειδικές μηχανές-γεννήτριες, οι οποίες με τη σειρά τους παράγουν ηλεκτρισμό. Μια πολύ καλή ιδέα με καλύτερη, όπως ισχυρίζεται η εταιρεία, απόδοση. Στην Ελλάδα που έχουμε πολύν ήλιο και αχανείς έρημες εκτάσεις ανεκμετάλευτες, είναι κρίμα να μην γίνει κάτι τέτοιο πράξη και να αναγκαζόμαστε σήμερα να εισάγουμε ηλεκτρισμό από άλλες χώρες.