Μια από τις καλύτερες διαφημιστικές καμπάνιες που έχουν γίνει για το βιβλίο.