Ο Bill Gates αποκαλύπτει το όραμά του για το μέλλον της παγκόσμιας ενέργειας, τονίζοντας την ανάγκη για “θαύματα” με σκοπό να αποφευχθεί η περιβαλλοντική καταστροφή του πλανήτη και περιγράφοντας τους λόγους για τους οποίους προσανατολίζεται στην κατασκευή ενός άκρως διαφορετικού τύπου πυρηνικού αντιδραστήρα. Ο στόχος είναι να μηδενιστεί η παγκόσμια εκπομπή αερίων ρύπων διοξειδίου του άνθρακα γύρω στο 2050.