Αν αισθανθήκατε έναν σεισμό και δεν γνωρίζετε που είναι το επίκεντρο και πόσο μεγάλος ήταν, τότε μπορείτε να επισκεφτείτε αμέσως την παρακάτω σελίδα:

http://geofon.gfz-potsdam.de/db/eqinfo.php

Θα δείτε μια άκρως ενημερωμένη λίστα με όλους τους πρόσφατους σεισμούς στον κόσμο. Μάλιστα, επιλέγοντας την ημερομηνία, εμφανίζεται χάρτης του Google με το ακριβές επίκεντρο. Για την Ελλάδα η διεύθυνση είναι:

http://geofon.gfz-potsdam.de/db/eqinfo.php?datemin=&datemax=&latmin=32&latmax=42&lonmin=16&lonmax=30&magmin=4.5&fmt=html&nmax=10

Μπορείτε, τέλος, να επιλέξετε το αντίστοιχο RSS για να βλέπετε τις ενημερώσεις σε δυναμικούς σελιδοδείκτες (RSS feeds).